Common Grounds 
for Urban Futures

What We Can Learn from Creative Hubs for Making Liveable Cities


ONDERZOEK & PLATFORM voor creatieve stadmakers
Initiatiefnemer (sinds 2021)
Mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
projectwebsite binnenkort online

Europan 15 Rotterdam

New Gateways to the Productive City


ONTWERPEND ONDERZOEK naar 'goede groei' van Rotterdam
Programmaleider (in opdracht van AIR, sinds 2018)
www.e15rotterdam.nl 

Restory

The Story Maker for Vacant Plots and Buildings


SERIOUS GAME voor herbestemmingsvraagstukken
Concept & inhoud (2018)
www.restory-thegame.com

Cultuurspinnerij 
De Vasim

Maakt creatief mogelijk


TOEKOMSTVISIE
Advies, tekst & eindredactie (2019)
www.devasim.nl (PDF)

Stad in Samenspraak

Een handreiking voor 'radicale cultuurparticipatie'


ESSAY & TOOLBOX
Onderzoek & tekst (2019)
www.janvaneyck.nl