Europan 15 Rotterdam

New Gateways to the Productive City


ONTWERPEND ONDERZOEK | www.e15rotterdam.nl
Programmaleider (in opdracht van
AIR)

Restory

The Story Maker for Vacant Plots and Buildings


SERIOUS GAME | www.restory-thegame.com
Concept & inhoud

Cultuurspinnerij 
De Vasim

Maakt creatief mogelijk


TOEKOMSTVISIE | www.devasim.nl (PDF)
Advies, tekst & eindredactie

Stad in Samenspraak

Een handreiking voor 'radicale cultuurparticipatie'


ESSAY | www.janvaneyck.nl
Onderzoek & tekst