Achtergrond

Onder de naam STADVOGELS maakt Martine Zoeteman ruimte voor het leven in de stad. In haar beginjaren als architect; nu als stadmaker, ontwerpend onderzoeker en programmamaker.

Overtuigd van de kracht van ontwerp en met oog voor het echte leven in de stad, werkt ze aan stedelijke opgaven waar het ruimtelijk ontwerp raakt aan sociaalmaatschappelijke uitdagingen. 

Als lokale stadmaker in Den Haag was ze lange tijd een van de gangmakers bij makerscollectief De Besturing (bestuur 2012-2019), met als mijlpaal de aankoop van het pand op de Binckhorst in februari 2017. Het is een thuishaven voor ruim veertig creatieve makers, waar ze met STADVOGELS nog altijd trots onderdeel van is.  


Als voorzitter van het Creatieve Hubs Nederland (bestuur sinds 2015) verbindt ze vooruitstrevende creatieve hubs in Nederland. Unieke plekken die op eigen wijze bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, gemeenschappen, ondernemingen én gebieden.

Als voorvechter van de kracht van ontwerp onderzoekt ze momenteel met AIR en Europan NL kansen voor 'goede groei' van Rotterdam. Voorheen coördineerde ze diverse masters bij het Sandberg Instituut — waaronder Studio Vacant NL (2011-2013), School of Missing Studies (2013-2015) en Fashion Matters (2015-2017) — waar ook ontwerpend onderzoek en kunst werden verbonden aan actuele maatschappelijke vraagstukken.